Skip to content Skip to footer
Manažment skúsenosti

Zamestnanecká skúsenosť (EX)

Kľúčom k spokojným zákazníkom sú spokojní zamestnanci. Prinášame vám komplexného sprievodcu zamestnaneckou skúsenosťou.

Čo je to zamestnanecká skúsenosť?

Zamestnanecká skúsenosť (EX) je súbor dojmov zamestnancov o organizácii, pre ktorú pracujú, ktorý vyplýva z ich interakcií s touto organizáciou.

Zamestnanecká skúsenosť začína v momente, keď potenciálny zamestnanec narazí na pracovnú ponuku, a končí, keď zamestnanec prestane pre danú spoločnosť pracovať. Počas celého životného cyklu zamestnanca kvalita každej interakcie, ktorú má so svojimi kolegami, firemnými procesmi, nariadeniami a technológiami, formuje jeho konečnú zamestnaneckú skúsenosť.

Employee Experience

Dôležitosť zamestnaneckej skúsenosti

Vynikajúca zamestnanecká skúsenosť sa v posledných rokoch stala takpovediac biznis prioritou. Neustále pribúdajú dôkazy o tom, že keď sú zamestnanci firmy spokojní a motivovaní, firma dosahuje lepšie obchodné výsledky.

Pozitívna zamestnanecká skúsenosť posilňuje pocit:

Príslušnosti – zamestnanci sú radi, že sú súčasťou daného tímu či organizácie

Účelu – zamestnanci chápu, prečo je ich práca dôležitá

Úspechu – zamestnanci majú pocit, že uspeli, keď plnia úlohy

Šťastia – zamestnanci majú dobrý pocit zo svojej práce a firmy, pre ktorú pracujú

Angažovanosti – zamestnanci prejavujú vo svojej práci energiu a nadšenie

Ušetrite vďaka správnej EX stratégii

Keď platí všetko vyššie uvedené, zamestnanci podávajú lepší pracovný výkon, majú zvýšenú produktivitu a úroveň retencie zamestnancov je oveľa vyššia.

Zlepšenie retencie zamestnancov

Vďaka platforme Staffino ušetrilo call centrum 520 000 € na fluktuácii zamestnancov tým, že zapojilo a motivovalo svojich agentov.

Ako zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť?

Vo všeobecnosti platí, že najlepším motivačným faktorom je finančná odmena. Ľudia však v dnešnej dobe od svojej práce očakávajú viac ako len spravodlivé odmeňovanie a bežné zamestnanecké benefity. Podľa behaviorálnej psychológie sú zamestnanci inšpirovaní k podávaniu najlepšieho výkonu vtedy, keď majú pozitívnu vnútornú motiváciu.

Čo rozumieme pod pojmom vnútorná motivácia? V skratke to znamená to, že ich práca musí baviť a dávať im zmysel.

Ako zabezpečiť pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť:

1. Dobré vzťahy na pracovisku

Otvorená komunikácia a vzťahy medzi zamestnancami a ich manažérmi alebo spolupracovníkmi sú nevyhnutné pre lepšiu efektivitu práce.

dot
dot

2. Spravodlivé odmeňovanie a benefity

Spravodlivý plat a zamestnanecké výhody sú užitočnými nástrojmi na motiváciu zamestnancov.

3. Zosúladenie s poslaním a hodnotami spoločnosti

Oboznámenie zamestnancov s hodnotami spoločnosti zvyšuje jej transparentnosť a angažovanosť zamestnancov.

dot
dot

4. Úplné pochopenie KPI

Nastavte jasné KPI, aby zamestnanci chápali, čo musia dosiahnuť, aby boli vo svojej práci úspešní.

5. Ocenenie a uznanie

Zamestnanci potrebujú cítiť, že ich práca má hodnotu, a ich práca by mala byť pravidelne oceňovaná.

dot
dot

6. Príležitosti na rast

Ponúknite svojim zamestnancom príležitosti na vzdelávanie a podporte ich kariérny rozvoj prostredníctvom pravidelnej spätnej väzby.

dot

1. Dobré vzťahy na pracovisku

Otvorená komunikácia a vzťahy medzi zamestnancami a ich manažérmi alebo spolupracovníkmi sú nevyhnutné pre lepšiu efektivitu práce.

dot

2. Spravodlivé odmeňovanie a benefity

Spravodlivý plat a zamestnanecké výhody sú užitočnými nástrojmi na motiváciu zamestnancov.

dot

3. Zosúladenie s poslaním a hodnotami spoločnosti

Oboznámenie zamestnancov s hodnotami spoločnosti zvyšuje jej transparentnosť a angažovanosť zamestnancov.

dot

4. Úplné pochopenie KPI

Nastavte jasné KPI, aby zamestnanci chápali, čo musia dosiahnuť, aby boli vo svojej práci úspešní.

dot

5. Ocenenie a uznanie

Zamestnanci potrebujú cítiť, že ich práca má hodnotu, a ich práca by mala byť pravidelne oceňovaná.

dot

6. Príležitosti na rast

Ponúknite svojim zamestnancom príležitosti na vzdelávanie a podporte ich kariérny rozvoj prostredníctvom pravidelnej spätnej väzby.

Na uznaní zamestnancov záleží viac, než si myslíte

Podľa výskumov má až 70 % všetkých zamestnancov pocit, že sa im v práci dostáva málo alebo žiadne uznanie. Zamestnanci, ktorí vedia, že za svoje úspechy dostanú uznanie, majú silnejšiu vôľu dosahovať výsledky, čo ovplyvňuje ich produktivitu a následne zlepšuje výkonnosť podniku.

Uznanie tiež zvyšuje lojalitu zamestnancov k spoločnosti, čo vedie k vyššej retencii.

EX_employee_recognition_SK
Gamify Module

Gamifikácia ako nástroj na zapojenie zamestnancov

Zapojenie zamestnancov a zamestnanecká skúsenosť sú úzko prepojené. Zapojenie zamestnancov vyplýva z pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti –⁠ je to nadšenie a úsilie, ktoré vaši zamestnanci prejavujú v práci každý deň.

S vyšším zapojením prichádza úmerné zvýšenie retencie zamestnancov, ich produktivity a ziskovosti spoločnosti. Slabé zapojenie vás naopak môže stáť veľa peňazí v strate produktivity.

Prieskum zamestnaneckej skúsenosti

Spokojnosť zamestnancov je definovaná tým, ako naplnený a spokojný je jednotlivec so svojou prácou. Spokojnosť vyplýva z materiálnych faktorov, akými sú odmena a zamestnanecké výhody, a abstraktných prvkov, akými sú práve zapojenie a uznanie. Pochopenie spokojnosti alebo nespokojnosti vašich zamestnancov v rôznych fázach ich životného cyklu je nesmierne dôležité pre poskytovanie personalizovanej zamestnaneckej skúsenosti.

Dashboards

Pravidelné prieskumy spokojnosti zamestnancov by mali byť jadrom každej stratégie riadenia zamestnaneckej skúsenosti. Môžu vám pomôcť určiť celkový stav vašej organizácie, hlbšie pochopiť, čo bráni produktivite zamestnancov, čo by ste ako zamestnávateľ alebo manažér mohli zlepšiť a aké skúsenosti vaši zamestnanci považujú za pozitívne a motivujúce. Zároveň dáte zamestnancom pocítiť, že si ich vážite a že vám záleží na ich spokojnosti.

Týchto 5 krokov vám pomôže vytvoriť prieskum spokojnosti zamestnancov:

  1. Stanovte si jasný účel – ujasnite si, prečo prieskum robíte a ako použijete výsledky.
  2. Komunikujte so zamestnancami – oboznámte zamestnancov s účelom prieskumu.
  3. Zvoľte typ otázok a dĺžku prieskumu – vyberte pomer multi-choice otázok a otázok s textovými odpoveďami a uistite sa, že prieskum je krátky a pútavý.
  4. Naplánujte prieskum – nastavte čas začiatku a konca konania prieskumu a vyhraďte si čas aj na analýzu výsledkov.
  5. Vykonajte korekčné činnosti – pracujte s výsledkami, aby ste zvýšili spokojnosť zamestnancov.
Mystery Shopping

Úspešné podnikanie začína motivovanými zamestnancami

Ak chcete vidieť výrazné zlepšenie vo výkonnosti vášho podniku, prestaňte na chvíľu investovať a začnite lepšie optimalizovať to, do čoho ste už investovali – svojich zamestnancov a procesy, s ktorými pracujú. Bez ohľadu na úroveň obchodnej stratégie a rozpočet vynakladaný na marketingové aktivity firma v dlhodobom meradle len ťažko uspeje bez oddaných, pracovitých zamestnancov.

Zapojte svojich zamestnancov už dnes a zvýšte tak výkonnosť podniku

Zamestnanci v prvej línii zohrávajú najvýznamnejšiu úlohu pri transformácii zákazníckej skúsenosti. Úspešné spoločnosti na celom svete tomu rozumejú a využívajú prístup založený na dátach – skúmajú súvislosť medzi zamestnaneckou skúsenosťou a spokojnosťou zákazníkov či výnosmi.

Šťastní, angažovaní zamestnanci vytvárajú viac spokojných zákazníkov, ktorí míňajú viac peňazí na vaše produkty a služby a šíria o vašej spoločnosti dobré slovo.

Posuňte svoje EX na vyšší level!

Ste pripravení zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť vo vašej firme?

Staffino vám pomôže nastaviť efektívnu EX stratégiu, merať zákaznícku skúsenosť prostredníctvom pútavých prieskumov, gamifikovať každodenné úlohy a oveľa viac.

Chcem demo zdarma

Vyplňte formulár, chvíľku počkajte a zašleme vám prístupy k demo účtu