Skip to content Skip to footer
XM

Zaměstnanecká zkušenost (EX)

Klíč ke spokojeným zákazníkům? Spokojení zaměstnanci!
Zde je váš komplexní průvodce pro pochopení zaměstnanecké zkušenosti.

Co je zaměstnanecká zkušenost?

Zaměstnanecká zkušenost (EX) je shrnutí toho, jak vaši zaměstnanci vnímají vaší společnosti v reakci na jejich interakce s ní.

Zaměstnanecká zkušenost začíná okamžikem, kdy potenciální zaměstnanec najde váš inzerát, a končí, když zaměstnanec přestane pro vaši společnost pracovat. Během celého životního cyklu zaměstnance utváří jeho konečnou zaměstnaneckou zkušenost kvalita každé interakce, kterou má se svými kolegy, firemními procesy, zásadami a technologiemi.

Employee Experience

Důležitost zaměstnanecké zkušenosti

Vynikající zaměstnanecká zkušenost se v posledních letech stala imperativem pro podnikání. Přibývá důkazů, že pokud jsou zaměstnanci firmy spokojení a motivovaní, dosahuje firma lepších obchodních výsledků.

Pozitivní zaměstnanecká zkušenost posiluje u zaměstnanců pocit:

Sounáležitosti – zaměstnanci jsou rádi součástí týmu nebo organizace

Smysluplnosti – zaměstnanci chápou, proč je jejich práce důležitá

Úspěchu – zaměstnanci mají pocit úspěchu, když splní zadání

Štěstí – zaměstnanci mají dobrý pocit ze své práce a z firmy

Zapojení – zaměstnanci projevují energii a nadšení pro práci

Ušetřete díky správné EX strategii

Pokud platí vše výše uvedené, zaměstnanci podávají lepší pracovní výkony, zvyšují produktivitu a úroveň udržení zaměstnanců je mnohem vyšší.

Lepší udržení zaměstnanců

Díky společnosti Staffino ušetřilo call centrum 520 000 EUR na úbytku zaměstnanců díky zapojení a motivaci svých agentů..

Jak zlepšit zaměstnaneckou zkušenost?

Obecně platí, že nejlepším motivačním faktorem je finanční odměna. Lidé však v dnešní době očekávají od své práce více než jen spravedlivou odměnu a obvyklé zaměstnanecké benefity. Podle behaviorální vědy jsou zaměstnanci inspirováni k podávání nejlepších výkonů, pokud mají pozitivní vnitřní motivaci. .

Co máme na mysli pod pojmem vnitřní motivace? Jednoduše to znamená, že je musí práce bavit a že práci, kterou dělají, považují za smysluplnou

Jak zajistit pozitivní prožitek zaměstnanců:

1. Dobré vztahy na pracovišti

Otevřená komunikace a vazby mezi zaměstnanci a jejich manažery nebo spolupracovníky jsou nezbytné pro lepší efektivitu práce.

dot
dot

2. Spravedlivé odměňování a benefity

Spravedlivá mzda a benefity jsou užitečnými nástroji, které zaměstnance inspirují k tomu, aby ze sebe vydali to nejlepší.

3. Soulad s posláním a hodnotami společnosti

Sladění zaměstnanců s hodnotami společnosti zvyšuje transparentnost a zvyšuje zapojení zaměstnanců.

dot
dot

4. Úplné pochopení KPI

Stanovte jasné klíčové ukazatele výkonnosti, aby zaměstnanci pochopili, čeho mají dosáhnout.

5. Ocenění a uznání

Zaměstnanci musí mít pocit, že jejich práce má hodnotu, a měli by být pravidelně oceňováni za své úspěchy.

dot
dot

6. Příležitosti k růstu

Nabídněte zaměstnancům příležitosti ke vzdělávání a podpořte jejich kariérní rozvoj prostřednictvím pravidelných schůzek se zpětnou vazbou.

dot

1. Dobré vztahy na pracovišti

Otevřená komunikace a vazby mezi zaměstnanci a jejich manažery nebo spolupracovníky jsou nezbytné pro lepší efektivitu práce.

dot

2. Spravedlivé odměňování a benefity

Spravedlivá mzda a benefity jsou užitečnými nástroji, které zaměstnance inspirují k tomu, aby ze sebe vydali to nejlepší.

dot

3. Soulad s posláním a hodnotami společnosti

Sladění zaměstnanců s hodnotami společnosti zvyšuje transparentnost a zvyšuje zapojení zaměstnanců.

dot

4. Úplné pochopení KPI

Stanovte jasné klíčové ukazatele výkonnosti, aby zaměstnanci pochopili, čeho mají dosáhnout.

dot

5. Ocenění a uznání

Zaměstnanci musí mít pocit, že jejich práce má hodnotu, a měli by být pravidelně oceňováni za své úspěchy.

dot

6. Příležitosti k růstu

Nabídněte zaměstnancům příležitosti ke vzdělávání a podpořte jejich kariérní rozvoj prostřednictvím pravidelných schůzek se zpětnou vazbou.

Na uznání zaměstnanců záleží více, než si myslíte

Výzkumy ukazují, že 70 % všech zaměstnanců má pocit, že se jim v práci dostává jen malého nebo žádného uznání. Zaměstnanci, kteří vědí, že za své úspěchy budou oceněni, mají větší vůli dosahovat výsledků, což ovlivňuje jejich produktivitu a následně zlepšuje obchodní výsledky organizace.

Uznání také zvyšuje loajalitu zaměstnanců k firmě, což vede k vyššímu udržení zaměstnanců.

EX_employee-recognition_CZ
Gamify Module

Gamifikace jako nástroj pro zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců a jejich zkušenosti jsou úzce propojeny. Zapojení zaměstnanců vyplývá z pozitivní zaměstnanecké zkušenosti; je to nadšení a úsilí, které vaši zaměstnanci každý den projevují v práci.

S vyšším zapojením se úměrně zvyšuje udržení zaměstnanců, produktivita a ziskovost společnosti, zatímco nezapojení vás může stát spoustu peněz na ztrátě produktivity.

Průzkumy zaměstnanecké zkušenosti

Spokojenost zaměstnanců je definována tím, jak je jednotlivec naplněný a šťastný se svou prací. Je výsledkem materiálních faktorů, jako jsou odměňování a benefity, a abstraktních prvků, jako jsou zapojení a uznání. Pochopení toho, jak jsou vaši zaměstnanci spokojení nebo nespokojení v různých fázích svého životního cyklu, je zásadní pro poskytování personalizované zaměstnanecké zkušenosti.

Dashboards

Pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců by měly být základem každé strategie řízení zaměstnanecké zkušenosti. Pomůže vám zjistit celkový stav vaší organizace, získat hlubší porozumění tomu, co brání produktivitě zaměstnanců, co byste jako zaměstnavatel nebo manažer mohli zlepšit a jaké zkušenosti považují zaměstnanci za pozitivní a motivující. Zároveň jim dáte pocit, že si jich vážíte a že o ně pečujete.

Těchto 5 kroků vám pomůže vytvořit průzkum spokojenosti zaměstnanců:

  1. Stanovte si jasný cíl uveďte, proč průzkum provádíte a jak využijete jeho výsledky
  2. Komunikujte se zaměstnanci seznamte zaměstnance s účelem průzkumu
  3. Zvolte typ otázek a délku průzkumu seznamte zaměstnance s účelem průzkumu
  4. Naplánujte průzkum stanovte čas zahájení a ukončení průzkumu a čas pro analýzu výsledků
  5. Přijměte následná opatření pracujte s výsledky s cílem zlepšit spokojenost zaměstnanců
Mystery Shopping

Úspěšné podnikání začíná motivovanými zaměstnanci

Chcete-li zaznamenat výrazné zlepšení výkonnosti svého podnikání, přestaňte na chvíli investovat a začněte lépe optimalizovat to, do čeho jste již investovali - své zaměstnance a procesy, se kterými pracují. Bez ohledu na úroveň obchodních strategií a rozpočet vynakládaný na marketingové aktivity bude firma jen stěží dlouhodobě úspěšná bez oddaných a pracovitých zaměstnanců.

Zapojte své zaměstnance, abyste zvýšili výkonnost firmy ještě dnes

Zaměstnanci v první linii hrají při proměně zákaznické zkušenosti nejvýznamnější roli. Úspěšné společnosti po celém světě to chápou a uplatňují přístup založený na datech - zkoumají souvislost mezi zkušenostmi svých zaměstnanců a spokojeností zákazníků a tržbami.

Spokojení a angažovaní zaměstnanci vedou ke spokojenějším zákazníkům, kteří za produkty a služby společnosti utrácejí více peněz a šíří o ní dobré zprávy.

Posuňte své EX na vyšší level!

Jste připraveni proměnit zkušenosti svých zaměstnanců?

Staffino vám pomůže nastavit účinnou strategii EX, měřit zaměstnaneckou zkušenost prostřednictvím poutavých průzkumů, využít herní prvky na pracovišti a mnoho dalšího.

Chci demo zdarma

Vyplňte formulář, chvilku počkejte a zašleme vám přístupy k demo účtu