Skip to content Skip to footer

Jak podpořit růst prodeje v lékárnách prostřednictvím zvýšené loajality zákazníků

Alphega Rumunsko dosahuje bezkonkurenční NPS na lokálním trhu

LÉKÁRNY

400 +

LÉKÁRNICI

1400 +

NPS

91,40 pp.

DOBA TRVÁNÍ

06/2022 → současnost

O Alphega

Alphega je vedoucí sítí nezávislých lékárníků v celé Evropě. Společnost se zaměřuje na poskytování personalizované zdravotní péče a služeb v oblasti zdraví svým místním komunitám. Posláním společnosti je zajistit, aby její lékárny byly první volbou pro zdraví a každodenní život a poskytovaly kvalitní zákaznický servis přizpůsobený individuálním potřebám zákazníků.

Přehled

V červnu 2022 Alphega v Rumunsku iniciovala spolupráci se Staffino. Alphega využila naši online CX platformu pro zjednodušení a optimalizaci procesu shromažďování a správy zpětné vazby od zákazníků. Tento strategický přístup umožnil komplexnější pochopení a analýzu vyvíjejících se potřeb jejich pacientů.

Cíl

Hlavním cílem studie bylo vyhodnotit klíčové CX metriky a identifikovat jejich propojení s obchodními daty. Cílem této analýzy bylo odhalit potenciální oblasti růstu příjmů a přizpůsobit služby společnosti tak, aby lépe vyhovovaly jedinečným potřebám každého pacienta.

Metodika

Alphega využila online platformu Staffino k získávání zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím SMS po každé transakci. Primární důraz byl kladen na klíčové metriky zákaznické zkušenosti, jako jsou CSAT a NPS. Kromě toho společnost hodnotila i přístup a profesionalitu svých lékárníků.

Shromážděná data byla následně analyzována pod vedením profesionálního CX konzultanta ze Staffino. Cílem bylo identifikovat potenciální nesrovnalosti a objevit nevyužité možnosti výnosů.

Top použitá řešení

icon_standard@2x
Staffino Standard Feedback
icon_nps
Staffino NPS
Staffino CSAT
CX Consulting Services
Staffino CX Consulting

Klíčové výsledky

1. Alphega dosáhla nejvyššího NPS na rumunském trhu

Na rumunském trhu síť lékáren Alphega stanovila významný standard dosažením nejvyššího Net Promoter Score (NPS) v porovnání se svými konkurenty. NPS je klíčovým ukazatelem výkonnosti, který měří spokojenost a loajalitu zákazníků. Alphega dosáhla NPS skóre 91,40 pp na škále, což demonstruje její výjimečný úspěch při poskytování špičkových služeb a podpoře loajality zákazníků. Tento úspěch nejen podtrhuje závazek společnosti Alphega ke spokojenosti zákazníků, ale zároveň ji staví na pozici lídra ve farmaceutickém průmyslu v Rumunsku.

2. Věrní zákazníci utratí za nákup o 7 % více

Bližší studie NPS promotérů nabídla pohled na potenciál pro zvýšení prodejních příležitostí. Průzkum jasně ukazuje, že tito zákazníci, kteří se vyznačují loajalitou a spokojeností, mají tendenci utratit o 7 % více na nákup. To se promítá do zvýšených výdajů o 1,4 € na transakci. Toto zjištění poukazuje na hodnotu pěstování silné zákaznické základny NPS promotérů nebo loajálních zákazníků, protože nejenže přispívají ke stabilnímu toku příjmů, ale poskytují i příležitosti ke zvýšení zisku. Právě proto vždy doporučujeme našim klientům upřednostňovat strategie zaměřené na zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

Zlepšete své CX

Nejvýkonnější řešení přinášejí našim klientům ta nejlepší obchodní zlepšení

Platební karta není potřeba

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás

Více případových studií

Chci demo zdarma

Vyplňte formulář, chvilku počkejte a zašleme vám přístupy k demo účtu