Skip to content Skip to footer

Ako získať „leady“ v hodnote 1,7 milióna eur vďaka programu zákazníckej skúsenosti

JYSK odhaľuje obrovský potenciál novej remarketingovej stratégie

PREDAJNE

3 150

KRAJINY

29

ZOZBIERANÉ E-MAILY

340-tisíc +

TRVANIE

06/2022 → 06/2023

O spoločnosti JYSK

Dánsky maloobchodný gigant JYSK, ktorý je súčasťou skupiny Lars Larsen Group, prevádzkuje viac ako 3 100 obchodov v 51 krajinách. Spoločnosť sa špecializuje na produkty pre domácnosť, ako sú prémiové matrace, nábytok či interiérové dekorácie.

Úvod

Po úspešných pilotných mesiacoch nášho CX programu na Slovensku, v Česku a Chorvátsku bolo v roku 2018 Staffino implementované globálne vo viac ako 3 000 predajniach JYSK. Ako spoločnosť zameraná na zákazníkov sa JYSK zameral na efektívny zber a správu spätnej väzby od zákazníkov prostredníctvom našej CX platformy s cieľom zabezpečiť maximálnu spokojnosť a konzistentnú skúsenosť vo všetkých obchodoch.

Cieľ

Primárnym cieľom tejto prípadovej štúdie je preskúmať účinnosť CX programu vyvinutého pre spoločnosť JYSK so špecifickým zameraním na jeho úlohu pri získavaní marketingových „leadov“, teda kontaktov na potenciálnych zákazníkov, a rozširovaní e-mailovej databázy.

Metodológia

Dotazník sa primárne zameriava na kritické metriky zákazníckej skúsenosti, po ktorých nasledujú otázky týkajúce sa správania zamestnancov a celkovej skúsenosti s nakupovaním. Po vyplnení dotazníka sa zákazníci môžu zakliknutím políčka spontánne rozhodnúť, či sa prihlásia na odber marketingových e-mailov spoločnosti JYSK.

Notebook Jysk

Top použité riešenia

icon_standard@2x
Staffino Standard Feedback
Staffino CSAT
CX Consulting Services
Staffino CX Consulting

Kľúčové výsledky

350-tisíc e-mailových adries

V priebehu jedného roka, od júna 2022 do júna 2023, sme zhromaždili približne 350 000 e-mailových adries od zákazníkov a potenciálnych zákazníkov spoločnosti Jysk v 29 rôznych krajinách len vďaka našej tabletovej CX kampani.

1,7 milióna eur v „leadoch“

Ak uvážime, že každý „lead“ (e-mailový kontakt) má hodnotu 5 eur, celková hodnota zozbieraných marketingových kontaktov vystúpi na sumu 1,7 milióna eur, čo odráža obrovskú návratnosť nášho úsilia o zvýšenie výnosov.

72 miliónov eur v potenciálnych výnosoch

Ak využijeme štandardný LITMUS benchmark pre výpočet ROI naprieč rôznymi oblasťami predaja, potenciálne výnosy odvodené od zákazníckych e-mailov, vypočítané pri návratnosti 45 eur na e-mail, sa rovnajú 72 miliónom eur.

1,725 miliónov €

celková hodnota leadov
vypočítaná pri konzervatívnom odhade 5 € za lead

Ešte pred pár rokmi sme si mysleli, že nikdy nedokážeme byť tak blízko našim zákazníkom. Teraz vidím, že vďaka Staffino tam sme a že to má obrovský vplyv.

Michael Bach Olesen

Michael Bach Olesen

Retail Operational Director, JYSK
Zlepšite svoje CX

Najvýkonnejšie riešenia prinášajú našim klientom najlepšie obchodné vylepšenia

Kreditná karta nie je potrebná

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás

Viac prípadových štúdií