Mali ste dobrú alebo zlú skúsenosť?

Pošlite hodnotenie na personál či produkty priamo manažérovi prevádzky