Skip to content Skip to footer
Employee Engagement
Produkty a Služby

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Zistite, čo bráni produktivite vašich zamestnancov a aké faktory zvyšujú ich motiváciu a zapojenie

Pochopenie spokojnosti či nespokojnosti vašich zamestnancov v rôznych fázach ich životného cyklu je nevyhnutné pre poskytovanie personalizovanej zamestnaneckej skúsenosti.

Naša agilná, ľahko ovládateľná platforma na správu zamestnaneckej skúsenosti vám umožňuje sledovať všeobecnú spokojnosť zamestnancov či spokojnosť s konkrétnymi projektmi alebo prevádzkovými a procesnými zmenami.

Employee engagement software and motivation management
Customer Retention

Názory zamestnancov majú veľkú váhu

Spätná väzba od zamestnancov vám môže poskytnúť detailný prehľad o vašom podnikaní a každodenných operáciách. Pomôže vám určiť celkové zdravie vašej organizácie, hlbšie pochopiť, čo bráni produktivite zamestnancov a čo by ste ako zamestnávateľ alebo manažér mohli zlepšiť, a tiež aké skúsenosti zamestnanci považujú za pozitívne a motivujúce.

Zároveň dáte svojim zamestnancom najavo, že si ich vážite a staráte sa o ich spokojnosť. Keď zamestnanci cítia, že na ich názoroch záleží, zlepšuje sa ich zapojenie a celková nálada.

feedback

Inovatívny spôsob zberu spätnej väzby

Namiesto dlhých, odrádzajúcich EX prieskumov vám naši špecialisti pomôžu klásť tie správne otázky relevantné pre váš prípad a navrhnúť pútavé dotazníky, ktoré majú zväčša oveľa vyššiu mieru odozvy a úprimnejšie odpovede.

Vďaka Staffino platforme prinesú vaše dotazníky ľahko prístupné a najmä použiteľné údaje. Šetríme váš čas a námahu, aby ste za svoje investície získali tú najlepšiu hodnotu.

Monitorujte spokojnosť zamestnancov na rôznych úrovniach

VŠEOBECNÝ PRIESKUM SPOKOJNOSTI AD-HOC PRIESKUMY
  • všeobecná spokojnosť zamestnancov
  • či majú zamestnanci všetky nástroje a zdroje, ktoré potrebujú na úspešné vykonávanie svojej práce
  • spokojnosť s vedúcimi tímov, manažérmi a pod.
  • čo môže organizácia urobiť pre zlepšenie zamestnaneckej skúsenosti
  • ako zamestnanci zvládajú konkrétne úlohy alebo projekty
  • spokojnosť s vedúcim projektu alebo manažérom
  • spokojnosť s efektivitou procesov
  • spokojnosť s prevádzkovými alebo procesnými zmenami, prípadne zmenami vo vízii spoločnosti
Employee Experience

Prepojte zamestnancov s projektmi a spätnou väzbou od zákazníkov

Ako sa naša platforma líši od bežných nástrojov zberu spätnej väzby od zamestnancov? Staffino dokáže monitorovať spokojnosť zamestnancov pri akomkoľvek projekte alebo úlohe a prepojiť ich spätnú väzbu so skutočným výsledkom projektu.

To znamená, že manažéri môžu vidieť nielen výkon a názory svojho tímu na konkrétny projekt, ale aj názor klienta na dodanú službu alebo produkt.

Ak napríklad sledujete spokojnosť zamestnancov s projektom súvisiacim s vývojom istého nástroja finančného softvéru, môžete si neskôr vyžiadať spätnú väzbu od používateľov tohto nástroja a zistiť, ako spokojnosť zamestnancov s projektom koreluje so spokojnosťou používateľov s konečným produktom.

Tento prístup môže poskytnúť podrobný prehľad o projektovom riadení a odhaliť hlavné prekážky v produktivite zamestnancov, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj spokojnosť zákazníkov a obchodné výsledky.

Zlepšite svoje EX

Zvýšte spokojnosť a motiváciu svojho tímu vďaka zamestnaneckým prieskumom od Staffino. Urobte prvý krok ešte dnes!

Kreditná karta nie je potrebná

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás

Súvisiace produkty a služby

Icon

Uznanie a motivácia zamestnancov

Zapojte zamestnancov pozitívnou spätnou väzbou a otvorenými diskusiami
Icon

Výkon zamestnancov

Identifikujte najlepších či najslabších zamestnancov alebo tímy
Icon

Gamifikácia zamestnancov

Vyskúšajte náš gamifikačný modul a urobte svojim zamestnancom prácu zábavnejšou

Chcem demo zdarma

Vyplňte formulár, chvíľku počkajte a zašleme vám prístupy k demo účtu