Skip to content Skip to footer
Yasal

Staffino Web Uygulaması Kullanımı için Hükümler ve Koşullar

(bundan sonra “Hükümler” olarak anılacaktır)

Kayıtlı merkez adresi Volgogradská 84, 080 01 Prešov, Slovakya Cumhuriyeti, 31750/P Ticari Sicil Kaydı numarası ile Presov Yerel Mahkemesinde kayıtlı STAFFINO s. r. o., (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) (i) işletmelerin, şirketlerin, birimlerin, kamu kurumlarının (bundan böyle “Müvekkil” olarak anılacaktır) değerlendirilmesi ve (ii) çalışanların veya bir operasyonda faaliyet gösteren diğer kişilerin değerlendirilmesine ilişkin verilerin toplanması, analizi ve yönetimini sağlarken, bu değerlendirmeler, operasyon ve çalışanları (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) ile yakın zamanda deneyime sahip bağımsız üçüncü taraflarca sağlanacaktır.

Hükümler Bölüm A ve Bölüm B olarak ayrılmıştır; Bölüm A’da, Web Uygulamasını kullanan müşterilerin temel hakları ve yükümlülükleri belirtilmiştir; Bölüm B, (i) operasyonları veya çalışanları müşterileri tarafından değerlendirilen ve (ii) işbu Hükümlerin 2. Maddesinde açıklanan Web Uygulamasını kullanmak isteyen girişimci (veya başka bir kişi) ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki ticari terimleri ve ilişkileri belirler. İşbu Hükümleri kabul ederek Müşteri (bölüm A’da belirtildiği üzere) veya Müvekkil (bölüm B’de belirtildiği üzere), Hizmet Sağlayıcı ile bir sözleşme akdederler (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır).

Müşterilerin olumlu değerlendirmeleri de diğer Müşterilere açıklanmaktadır. Olumsuz değerlendirmeler, Müvekkilin kararı ile redakte edilerek diğer Müşterilere açıklanabilir. Web Uygulaması aracılığıyla, Müvekkil hem olumlu hem de olumsuz tüm değerlendirmelere erişebilecektir.

Bölüm A – Müşteri

Article 1 – Anlaşmanın Sonucu

1.1 Hükümlerin A Bölümü, Hizmet Sağlayıcının ile Web Uygulamasını kullanan Müşterinin hak ve yükümlülükleri hakkında bir sözleşmeyi temsil eder ve Web Uygulamasının kabulü üzerine, Hizmet Sağlayıc ve Müşteri bir sözleşme akdederler.

1.2 Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanmasına dair teklifi, Web-Uygulamasının ilk kullanımında, oturum açma yöntemine bakılmaksızın kabul eder.

Article 2 – Sözleşmenin Konusu

2.1 Sözleşmenin konusu, A Bölümü’ne dayanarak, Müşterinin, Müvekkilin operasyonlarını, ürünlerini, hizmetlerini veya çalışanlarını değerlendirebileceği (bundan sonra “Web Uygulaması” olarak anılacaktır) Web Uygulamasını Staffino’yu bölgesel sınırsız bir alanda kullanmak üzere Müşteriye (buradaki Hükümler kapsamında), ücretsiz, gayri münhasır lisans imtiyazlarını vermeyi tahhüt etmesidir.

2.2 Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasının işleyişini, Müvekkilin Operasyonları, ürünleri, hizmetleri ve / veya Çalışanlarının değerlendirmelerini Web Uygulaması aracılığıyla Müvekkile gösterilecek şekilde ayarlayacaktır.

Article 3 – Web Uygulamasının Kullanımı

3.1 Müşteri, Web Uygulamasına aşağıda belirtilen şekillerde erişebilir:

(a) Müşterinin Web Uygulaması tarafından desteklenen bir sosyal ağdaki gerçek profili;

(b) Hizmet Sağlayıcının web sitesindeki kayıt formu.

3.2 Müşteri, Web Uygulamasının işleyişini ve özelliklerini usulüne uygun olarak öğrendiğini ve bu Hükümler kapsamındaki lisansın, Web Uygulamasını belirtilen şartlarla edinildiğini beyan eder.

3.3 Bu Sözleşmeye istinaden, Müşteri, Web Uygulamasının herhangi bir kopyasını aşağıdaki koşullarla kullanma hakkına sahiptir:

(a) gayri münhasır bir şekilde;

(b) bölgesel olarak sınırsız bir alanda;

(c) işbu Sözleşme süresince;

(d) işbu Web Uygulaması’nın tasarlandığı amaçlar için, özellikle de yukarıda 2.1 maddesinde belirtilenler için.

3.4 Müşteri, Web Uygulamasının Hükümler veya Hizmet Sağlayıcı‘nın web sitesinde açıklananlar dışındaki amaçlarla için kullanılmasından kaçınacaktır. Müşteri, özellikle aşağıda belirtilen maddelerden, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, imtina edeceğini taahhüt eder:

(a) Web Uygulamasınını ters analizi, başka bir deyişle Müşteri, Web Uygulaması’nın tasarlandığı ve/veya içerdiği bilgiler temelinde hiçbir şekilde fikir, süreç, yapı, algoritma ve kullanılmış yöntemler bilgisini kullanmamalıdır;

(b) Web Uygulamasının güvenlik sistemlerinde sahtekarlık;

(c) Web Uygulamasına hileli bir şekilde veya genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemelerin ihlalini temsil eden başka herhangi bir şekilde erişim kazanmak;

(d) diğer Hizmet Sağlayıcı’ların müvekkillerinin veya müşterilerinin hesaplarına erişim kazanmak;

(e) Hizmet Sağlayıcı’nın açık ve özel onay verdiği durumlar veya Müşterinin yürürlükteki yasalara dayanarak davranabileceği durumların dışında Web Uygulamasını izin verilenden farklı bir şekilde kullanmak.

Article 4 – Müşterinin Hakları ve Yükümlülükleri

4.1 Müşteri, Web Uygulaması aracılığıyla aşağıda belirtilen maddelerdeki durumları karşılayan herhangi bir değerlendirme, veri, resim veya içeriği yayınlamamayı taahhüt eder:

(a) genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemeleri, etik kuralları, iyi davranışları veya kamu düzenini tehdit eden ihlalleri;

(b) Hizmet Sağlayıcı’nın veya diğer kişilerin itibarına zarar verebilecek halleri,

(c) yanıltıcı veya doğru olmayan içerikleri;

(d) gerekli özen gösterildiği halde, kalitesi ve içeriğinin Hizmet Sağlayıcının çıkarlarına, teknik gereksinimlerine veya Web Uygulamasının amacına uygun olmadığı aşikar içerikleri;

(e) Hizmet Sağlayıcının ve üçüncü kişilerin haklarını ve yasal olarak korunan çıkarlarını etkileyecek içerikleri.

4.2 Hizmet Sağlayıcı, Müşteri tarafından yapılan Web Uygulaması’nda yayınlanan değerlendirmelerden veya diğer içeriklerden sorumlu olmayacaktır.

4.3 Müvekkil, Web Uygulamasına erişimde kullanılan oturum açma detaylarını kötüye kullanmayacağını ve üçüncü taraflara kötüye kullanma izni vermeyeceğini taahhüt eder.

Article 5 – Teslimat

5.1 Sözleşme Tarafları, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimlerin, yasal işlemlerin veya diğer bilgilerin Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcı’nın aşağıda belirtilen adresine gönderileceğini kabul eder:

STAFFINO s. r. o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovak Cumhuriyeti veya [email protected] adresine e-posta ile.

5.2 Sözleşme Tarafları, Sözleşme veya bu Hükümler kapsamındaki tüm bildirimlerin, yasal işlemlerin veya diğer bilgilerin, Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri’nin posta adresine veya Web Uygulaması aracılığıyla Müşteri tarafından temin edilen e-posta adresine teslim edilmesine karar vermiştir.

Article 6 – Sözleşme Süresi ve Fesih

6.1 Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

6.2 Sözleşme, herhangi bir Sözleşme Tarafınca, derhal geçerli olmak üzere önceden bildirimde bulunmaksızın feshedilebilir. Sözleşmenin feshedilmesinden sonra, Müşteri Web Uygulama’sını kullanmaya yetkili olmayacaktır.

Article 7 – Nihai Hükümler

7.1 Hizmet Sağlayıcı, Hükümleri istediği zaman değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Hükümlerin değişmesi geçerli ve muteberdir ve ileriki bir tarihte uzlaşılmamışsa, Müşteriye değiştirillmiş Hükümlerin bildirildiği tarihi takip eden ilk iş gününde veya değiştirilmiş Hükümler ile bilgi sahibi olacağı açıkmalar ile birlikte değişiklikliklerin bildirildiği tarihte Sözleşme Taraflar için bağlayıcıdır.

7.2 Müvekkil, Hükümlerin değiştirilmesiyle ilgili hemfikir değilse, değişen Hükümler yürürlüğe girmeden önce Sözleşmeyi derhal sona erdirme hakkına sahiptir. Değiştirilen Hükümler yürürlüğe girdikten sonra Müvekkil tarafından Web Uygulamasının kullanılması, değiştirilmiş Hükümler ile birlikte yürürlükte olan bir sözleşme olarak kabul edilecektir.

7.3 Web Uygulamasının kullanımıyla ilgili olarak Müvekkilin ve Çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılar, www.staffino.com/tr/yasal/gizlilik-politikasi/ adresinde bulunan Hizmet Sağlayıcının Gizlilik Politikasında belirtilmiştir.

7.4 Sözleşme Tarafları, işbu Sözleşme kapsamındaki hukuki ilişkilerin Slovak Cumhuriyeti yasalarına tabi olduğunu ve bu Sözleşmeden doğan herhangi bir ihtilafın Slovak mahkemelerinin yetkisi altında olduğunu kabul etmişlerdir.

Bölüm B – Müvekkil

Article 1 – Sözleşmenin Sonucu

1.1 Hükümlerin B Bölümü, Hizmet Sağlayıcının ve Web Uygulamasını kullanan Müvekkilin hak ve yükümlülükleri hakkında bir sözleşmeyi temsil eder ve Web Uygulamasının kabulü üzerine, Hizmet Sağlayıcı ve Müvekkil bir sözleşme akdederler.

1.2 Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanmasına dair teklifi, (i) Hizmet Sağlayıcı’nın web sayfasında belirtilen Hükümlerin kabul edilmesi veya (ii) Hizmet Sağlayıcı’nın Hükümler (veya Hükümlere bağlantı) ile birlikte gönderdiği kabul bağlantısının tıklanmasıyla veya (iii) Hizmet Sağlayıcı’nın Hükümler (veya Hükümlere bağlantı) ile giriş bilgilerinin ilk kullanımını üzere kabul eder.

1.3 Hizmet Sağlayıcı’nın, Müvekkil ile yazılı bir sözleşme yapması halinde, bu Hükümler sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

1.4 Bu Hükümlerin 1.3. Maddesi uyarınca yazılı sözleşme ile fiyat listesi veya herhangi bir bireysel sözleşme (ör. e-posta yoluyla) arasında tutarsızlıklar olması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

  1. bireysel sözleşme, sonra
  2. yazılı sözleşme, sonra
  3. fiyat listesi, sonra
  4. Hükümler.

1.5 Yukarıda 1.4 Maddesine göre belirtilen bütün belgeler Sözleşmeyi oluşturur.

1.6 Bu Hükümlerin bir Sözleşmeye atıfta bulunması halinde, yazılı sözleşme (sonuçlandırıldığı takdirde), Hükümler ve Hizmet Sağlayıcı ile Müvekkil arasındaki özel anlaşmalar her zaman referans olarak kabul edilir.

Article 2 – Sözleşmenin konusu

2.1 İşbu Sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı; Müvekkile (buradaki Hükümler kapsamında) kendi operasyonlarının (anlaşmanın şekli ne olursa olsun, işlem sayısı Hizmet Sağlayıcı ile kararlaştırılmıştır), ürünlerinin, hizmetlerinin ve/veya çalışanlarının değerlendirmelerini izleyebileceği Web Uygulaması Staffino’yu kullanmak üzere gayri münhasır lisans imtiyazlarını vermeyi tahhüt eder. Lisans, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan veya Müvekkilin erişilebileceği Web Uygulamasının tüm kopyaları için verilir.

2.2 İşbu Sözleşmenin konusu ayrıca, Web Uygulamasının işleyişini sağlamak için Sağlayıcı’nın, Müşteri’nin faaliyetlerini, ürünlerini, hizmetlerini ve / veya çalışanlarının Web Uygulaması aracılığıyla Müşteriye gösterilmesini sağlayacak şekilde bir taahhütü olacaktır. Bu nedenle, aynı zamanda Sağlayıcı tarafından Müvekkil adına Kişisel Verilerin işlenmesini ve Müvekkil’in talimatlarıyla bu belgede belirtilen hizmetleri yerine getirmek için gereken ölçüde sınırlandırılmasını da içerir.

2.3 4. Maddeye dayanarak, Müvekkil, Hizmet Sağlayıcı’nın sağladığı hizmetler için ödeme yapmakla yükümlü olacaktır.

Article 3 – Web Uygulamasının Kullanımı

3.1 Sözleşme Tarafları aksine karar vermedikçe, Müvekkil ücretin ödenmesi akabinde Web Uygulamasını kullanabilir.

3.2 Müvekkil, Web Uygulamasının işleyişini ve özelliklerini usulüne uygun olarak öğrendiğini ve Hükümler kısmında belirtilen Web Uygulama lisansının “olduğu gibi” şartlar ile sağlandığını beyan eder.

3.3 İşbu Sözleşmeye istinaden, Müvekkil, ücret karşılığı Web Uygulamasının her kopyasını kullanma hakkına sahip olacaktır.

(a) bölgesel olarak sınırsız bir alanda;

(b) işbu Sözleşme süresince;

(c) bu Web Uygulaması’nın tasarlandığı amaçlar için, özellikle de yukarıda 2.1. Maddesinde belirtilenler için.

3.4 Müvekkil, operasyonlar, ürünler, hizmetler ve/veya çalışanların değerlendirme alanlarını genişletmek isterse, bunu yardım masası ([email protected]) aracılığıyla talep edebilir.

3.5 Müvekkil, Web Uygulamasını Hükümler’de veya Hizmet Sağlayıcının web sitesinde açıklananlar amaçlar dışında kullanmaktan kaçınacaktır. Müvekkil, özellikle aşağıda belirtilen maddelerden, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, imtina edeceğini taahhüt eder:

(a) Web Uygulamasınını ters analizi, başka bir deyişle Web Uygulaması’nın tasarlandığı ve içerdiği bilgiler temelinde hiçbir şekilde fikir, süreç, yapı, algoritma ve kullanılan yöntem bilgisini kullanmamalıdır.

(b) Web Uygulamasının güvenlik sistemlerinde sahtekarlık;

(c) Web Uygulamasına hileli bir şekilde veya genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemelerin ihlalini temsil eden başka herhangi bir şekilde erişim kazanma;

(d) diğer Hizmet Sağlayıcı’ların müvekkil hesaplarına erişim kazanmak;

(e) Hizmet Sağlayıcı’nın açık ve özel bir onay verdiği durumlar veya Müvekkil’in yürürlükteki yasalara dayanarak davranabileceği durumların dışında Web Uygulamasını izin verilenden farklı bir şekilde kullanmak.

3.6 Müvekkil, Müşteri tarafından ibraz edilen değerlendirmenin genellikle yaklaşık olarak 1-15 dakika içinde Web Uygulaması üzerinden yayınlanacağını kabul eder.

Article 4 – Ücret ve Ödeme Koşulları

4.1 Müvekkil, www.staffino.com adresinden erişilebilen geçerli fiyat listesine veya teklif edilene göre Hizmet Sağlayıcı’ya belirli bir ücreti usulüne uygun olarak ödemekle yükümlü olacaktır.

4.2 Müvekkil yazılı bir sözleşme yapmamış ise, ödemeleri bir banka online ödeme formu (örn. kredi kartı ile) veya kredi kartı ödemesi (örn. Braintree) gibi başka bir otomatikleştirilmiş sistem üzerinden ödeyecektir.

4.3 Müvekkil, yukarıda belirtilen 1.3. Maddesine göre yazılı bir sözleşme yaparsa, ödemeyi Hizmet Sağlayıcı ile Müvekkil arasında yapılan ayrı bir yazılı sözleşmede belirtilen banka havalesi yoluyla ödeyecektir.

4.4 Sözleşme Tarafları, farklı bir ödeme şekli konusunda hemfikir olabilirler.

4.5 Fiyat listesindeki fiyatların KDV dahil mi yoksa KDV hariç mi olduğu belirtilmediği müddetçe, fiyatların KDV hariç olduğu gibi kabul edilecektir, örneğin, Hizmet Sağlayıcı’nın bir KDV mükellefi olması halinde, kararlaştırılan fiyatlara yürürlükteki yasalara ve yasal düzenlemelere göre KDV eklenecektir.

Article 5 – Müşterinin Hakları ve Yükümlülükleri

5.1 Müvekkil, Web Uygulaması aracığıyla aşağıda belirtilen maddelerdeki durumları karşılayan verileri veya resimleri kendi profilinde yayınlamamayı taahhüt eder:

(a) genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemeleri, etik kuralları, iyi davranışları veya kamu düzenini tehdit eden ihlalleri;

(b) Hizmet Sağlayıcının veya diğer kişilerin itibarına zarar verebilecek haller,

(c) yanıltıcı veya doğru olmayan içerikleri;

(d) gerekli özen gösterildiği halde, kalitesi ve içeriği Hizmet Sağlayıcı’nın çıkarlarına, teknik gereksinimlerine veya Web Uygulamasının amacına uygun olmadığı aşikar içerikleri;

(e) Hizmet Sağlayıcı’nın ve üçüncü kişilerin haklarını ve yasal olarak korunan çıkarlarını etkileyecek içerikleri;

5.2 Müvekkil, Web Uygulamasına erişimde kullanılan oturum açma detaylarını kötüye kullanmayacağını veya üçüncü taraflara kötüye kullanma izni vermeyeceğini taahhüt eder.

5.3 Müvekkil, alacaklarını tek taraflı olarak Hizmet Sağlayıcı’nın Müvekkil’den alacaklarından mahsup etme hakkına sahip olmayacaktır.

Article 6 – Hizmet Sağlayıcının Hakları ve Yükümlülükleri

6.1 Hizmet Sağlayıcı işbu sözleşme hükümleri altındaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

(a) yükümlülüklerini zamanında ve özenle yerine getirmek;

(b) Müvekkile, bir arızanın giderilmesi veya hizmeti sunma imkansızlığı hakkında fazla gecikmeden bilgi vermek – böyle bir durumda, Sözleşme Tarafları sonraki adımları müzakere etmeyi kabul ederler;

(c) Müvekkil’in, Web Uygulamasını kullanma hakkına sahip olduğu sürenin % 99’unda Hizmet Sağlayıcı’nın sunucularındaki Web Uygulaması aracılığıyla depolanan verilere erişebilmesi;

(d) Müvekkil’in, Web Uygulamasını kullanma hakkına sahip olduğu sürenin % 99’unda Web Uygulamasının güvenli erişilebilirliğinin sağlanması.

6.2 Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasının ve bunun yanı sıra Müşteriler tarafından değerlendirmelerin ibraz edilmesini sağlayacak diğer uygulama ve cihazların düzgün çalışmasını sağlamak için azami çabayı gösterecektir.

6.3 Hizmet Sağlayıcı, Müvekkil tarafından yayınlanan verilerin gerçekle uyumlu olmadığını tespit ederse ve Müvekkil, 2 iş günü içerisinde Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı talebine rağmen doğru verileri temin edemez ise, Hizmet Sağlayıcı, Müvekkil hakkındaki yanlış bilgiyi yayınlamama sahiptir veya kendi takdirine bağlı olarak, bu tür verileri düzeltebilir. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşmeden cayma hakkı olacaktır.

6.4 Müvekkil, 5.1. Maddesini ihlal eden verileri Web Uygulaması aracılığıyla yayınlarsa, Hizmet Sağlayıcı bu tür verileri kaldırma hakkına sahip olacaktır ve alternatif olarak Sözleşmeden cayma hakkı olacaktır.

6.5 Hizmet Sağlayıcı aşağıda belirtilen maddeleri uygulama hakkına sahiptir:

(a) Müvekkil’in Web Uygulamasını kötüye kullanması durumunda veya bu türden bir kötüye kullanım şüphesi varsa, Müvekkil’in Web Uygulamasına erişimini istediği zaman kesebilir;

(b) Müvekkil ile ilgili veya Müvekkil ilgili yayınlanan verilerin kapsamını belirlemek;

(c) Müvekkil’i, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetler hakkında mektuplar, el ilanları, doğrudan e-postalar ve diğer benzer yazılı iletişim formları veya iritibat telefonu vasıtasıyla bilgilendirmek;

(d) Müvekkile karşı olabilecek henüz vadesi gelmemiş alacaklar ve Müvekkilin Hizmet Sağlayıcı’ya olan alacaklarına karşı zaman aşımına uğramış alacaklar da dahil olmak üzere herhangi bir alacağını mashup etmek;

(e) İşbu sözleşme hükümleri altında sağlanan hizmetlere referans sağlamak amacıyla Müvekkil’in işletme adını, logosunu ve kimlik bilgilerini kullanmak.

Article 7 – Yükümlülük

7.1 Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasının tam işlevselliğini sağlamak ve kusurlarını gidermek için azami çabayı gösterecektir.

7.2 Web Uygulamasının işlevsizliği Hizmet Sağlayıcı’nın kontrolünde bulunmayan şartlar veya eylemleri Hizmet Sağlayıcı’nın etkisi altında olmayan kuruluşlar tarafından kaynaklanıyorsa, Hizmet Sağlayıcı bu konuda sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir şüpheyi önlemek için, sorumluluktan doğan şartları düzenleyen hükümlerin etkinliği bu hususta etkilenmez.

7.3 Sözleşme Tarafları, Hizmet Sağlayıcı tarafından tazmin edilecek maksimum toplam hasar tutarının, Müvekkil’in, son zararı bildirilme anından itibaren işbu Sözleşmeye dayanarak Müvekkil’in Hizmet Sağlayıcı’ya ödediği toplam miktar ile sınırlandırılması hususunda anlaşmışlardır.

7.4 Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulaması aracılığıyla sunulan değerlendirmelerin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.5 Müşteri, kendisi tarafından yayınlanan bilginin içeriğinden, özellikle de verilerin doğru ve kesin olmasından tamamen sorumlu olacak ve verileerde bir hata veya tutarsızlık olması durumunda düzeltme için gerekli olan verileri sağlamakla yükümlü olacaktır.

7.6 Müşteri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda veya Müvekkil tarafından Web Uygulaması aracılığıyla yayınlanan verilerin sonucu olarak Müvekkilin uğrayacağı zararlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmayacaktır.

7.7 Hizmet Sağlayıcı’nın görevlerini çalışanları veya tedarikçileri aracılığıyla yerine getirip getirmediğine bakılmaksızın, işbu Sözleşmede belirtilen görevlerini yerine getirmekten sorumludur.

7.8 Eğer durum dış servis sağlayıcılarının (örneğin telefon veya internet) veya güç ekipmanının veya sunucunun arızalarının sonucundan kaynaklanıyorsa, sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın, Hizmet Sağlayıcı bu durumlarda yükümlülüklerini yerine getirememesinden veya gecikmeli olarak yerine getirmesinden sorumlu olmayacaktır.

Article 8 – Teslimat

8.1 Sözleşme Tarafları, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimlerin, yasal işlemlerin veya diğer bilgilerin Müvekkil tarafından Hizmet Sağlayacı’nın aşağıda belirtilen adresine teslim edilmesine karar vermişlerdir: STAFFINO s. r. o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovak Cumhuriyeti veya [email protected] adresine e-posta ile.

8.2 Sözleşme Tarafları, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimlerin, yasal işlemlerin veya diğer bilgilerin Sağlayıcı tarafından Web Uygulaması veya yazılı bir sözleşme ile Müşteri tarafından belirtilen posta adresine veya e-posta adresine teslim edilmesine karar vermişlerdir:

Article 9 – Sözleşme Süresi ve Fesih

9.1 Sözleşme, süresiz olarak akdedilmiştir.

9.2 Sözleşme sadece aşağıdaki nedenlerden dolayı feshedilebilir:

(a) Müvekkil’in Web Uygulamasını kullanmak için ödediği sürenin sona ermesi durumunda;

(b) Sözleşme taraflarının karşılıklı yazılı mutabakatı halinde;

(c) yasanın ya da sözleşmenin izin verdiği hallerde sözleşmeden cayma;

(d) Sözleşme Taraflarıdan birinin yazılı fesih ihbarnamesi göndermesi halinde; fesih süresi 1 ay olup fesih, ihbarın diğer Sözleşme Tarafına teslim edildiği ayın son gününe başlayacaktır;

(e) 11.2. Maddesine göre Müvekkil’in yazılı fesih bildirimi üzerine

9.3 Fesih nedenlerinden bağımsız olarak, Müvekkil ödenmiş ücreti veya bir kısmını talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

9.4 Fesih veya cayma, sadece posta, kurye hizmetleri veya şahsen teslim edildiğii takdirde dikkate alınacaktır.

9.5 Sözleşmenin feshi üzerine, Tarafların, genellikle bağlayıcı yasal düzenlemelere ve işbu Anlaşmanın feshinden sonra geçerli olmaya devam edecek hakları ve yükümlülükleri, varlığını sürdürmeye devam edecektir. Herhangi bir şüpheyi önlemek için, özellikle gizlilik yükümlülükleri, mali tazminatlar, zararın tazmin talepleri ve doğası gereği Anlaşmanın sona ermesinden sonra var olmaya devam etmeyecek diğer talepleri de kapsar.

Article 10 – Müvekkil tarafından sağlanan kişisel verilerin işlenmesi

10.1 Bu Sözleşme ayrıca, kişisel verilerin işlenmesinin korunması veya düzenlenmesi hakkındaki her türlü yasa uyarınca, sınırlama olmaksızın, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunması hakkındaki 2016/679 sayılı Yönetmelik (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (“GVKY”), uygulanabilir ulusal AB Üye devlet yasalarının yanı sıra kişisel verileri koruma amaçlı 18/2018 tarihli Slovak Yasası gibi değiştirilmiş hali de (“Uygulanabilir veri koruma kanunları”) dahil olmak üzere Müvekkil (kontrolör olarak) ve Hizmet Sağlayıcı (veri işleyen olarak) arasındaki veri işleme szleşmesini temsil eder.

10.2 Veri İşlemenin amacı, Müvekkil tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmek ve böylece, veri süjelerince sağlanan ya da veri süjelerine sunulan hizmetlerinin kalitesini iyileştirmektir. Kişisel veriler, işbu Sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca Sözleşmenin sona erdirilmesine kadar veya işbu Sözleşmenin 10.18. Maddesi uyarınca Müvekkil’in ilk talebine kadar Sözleşmenin başlangıcından itibaren işlenecektir.

10.3 Burada belirtilen işlemeye konu veri süjeleri şunlardır:

(a) Verilen hizmetleri değerlendirmek ve iyileştirmek için meşru menfaatinin yasal zemini temelinde veya Geçerli veri koruma yasalarında mevcut olması durumunda yasal yükümlülüklere uygunluk temelinde Kişisel Verileri Müvekkil ile istihdamlarına ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı’ya sunulan Müvekkil çalışanları; ve

(b) Verilen hizmetleri değerlendirmek ve iyileştirmek için meşru menfaatinin yasal zemini temelinde veya Müşteri’nin rızası ile kişisel verileri Müvekkil tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı’ya sunulan Müvekkil’in müşterileri

10.4 Hizmet Sağlayıcı, Müvekkil tarafından temin edilen veri süjelerinin kişisel verilerinin içerisinden aşağıda belirtilenleri işleyecektir:

(a) Müvekkil Çalışanlarının adı, soyadı, unvanı, e-postası, iş kimliği, çalışma pozisyonu, fotoğrafları, dil becerileri ve

(b) Müvekkil Müşterilerinin e-posta, telefon numarası ve / veya diğer kişisel verileri gibi iletişim bilgileri.

10.5 Hizmet Sağlayıcı, Müvekkilin izni olmadan, Müvekkil adına işlenen kişisel verileri AB / AEA dışındaki bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa devretmeyecektir.

10.6 Kişisel veriler bir bilgi sisteminde depolanacaktır.

10.7 Müvekkil, Sözleşmenin kapsadığı kişisel verileri işlemek için yasal bir zemin bulunduğunu taahhüt eder.

10.8 Hizmet Sağlayıcı, kişisel verileri yalnızca Müvekkil tarafınca belgeye dayalı talimatlarına ve bu Sözleşmeye ve Uygulanabilir veri koruma yasalarına uygun olarak işleyecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın görüşüne göre, Müvekkil talimatının yerine getirilmesi işbu Sözleşmeyi veya Uygulanabilir veri koruma yasalarını ihlal ederse, Hizmet Sağlayıcı, Müvekkil’i derhal yazılı olarak bilgilendirecektir. Böye bir durumda Hizmet Sağlayıcı, talimatın Müvekkil tarafından yazılı olarak veya e-posta ile yazışma yoluyla teyit edilmesine kadar yürütülmesini askıya alacaktır.

10.9 Müvekkilin kişisel verilere ilişkin, herhangi bir veri ihlali bildirimi, veri koruma etki değerlendirmesi ve Uygulanabilir veri koruma yasaları uyarınca gerekli olan Müşterinin önceden yaptığı istişareler ile ilgili herhangi bir yardım sağlama veya mahkeme veya yargı yetkisine sahip bir düzenleyici makamın bağlayıcı emirlerine cevap vermek ve dava işlemlerini kapsayabilen diğer bağlayıcı yasal yükümlülükler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, getirilen yükümlülüklere uymasına yardımcı olmak için Hizmet Sağlayıcı bu tür yardım ve işbirliği sağlayacaktır.

10.10 Müvekkil, Hizmet Sağlayıcı’nın veri süjelerinin taleplerini gereksiz yere geciktirmeksizin Müvekkile ileteceği veri süjelerinin haklarına cevap vermede tamamen kendi takdir yetkisine sahip olacaktır. Buna karşın, Hizmet Sağlayıcı, bu hakların, Müvekkil tarafından makul bir şekilde talep edilmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı tarafından kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olduğu ölçüde, veri süjelerinin haklarını yerine getirme konusunda yardım edecektir. Bu durum şunları içerir (i) Müvekkil’den gelen, kişisel verileri en kısa sürede değiştirmek, aktarmak veya silmek istediği herhangi bir talebi yerine getirme; ve (ii) Müvekkile, Müvekkil tarafından veya Müvekkil adına alınan herhangi bir veri süjesi haklarına uyulmasında işbirliği ve yardım sağlamak için mümkün olduğunca uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanması.

10.11 Veri işlemenin doğası gereği, Hizmet Sağlayıcı, riske uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almayı ve Müvekkil’in, mümkün olduğu ölçüde, veri süjelerinin haklarını kullanma taleplerine cevap verme yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle yardımcı olmayı taahhüt eder.

10.12 Hizmet Sağlayıcı, kişisel verileri işlemek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişinin güvenilirliğini sağlamak için makul adımları atacak ve bu kişilerin gizliliği kabul ettiklerini veya uygun bir gizlilik yükümlülüğüne altında olduklarını taahhüt ettiklerini ve Uygulanabilir veri koruma yasalarına uygun davranma yükümlülüğü olduklarını yazılı olarak taahhüt etmelerini sağlayacaktır.

10.13 Hizmet Sağlayıcı, kaza sonucu veya yasa dışı bir şekilde imha, kayıp, değişiklik, yetkisiz bir şekilde ifşa edilme veya Hizmet Sağlayıcı veya herhangi bir alt veri işleyen tarafından iletilen, saklanan ya da başka bir şekilde işlenen kişisel verilere yetkisiz erişime yol açan doğrulanmış herhangi bir veri ihlali durumunda gecikme olmaksızın ve her halükarda en geç 72 saat içerisinde Müvekkil’e bildirimde bulunacaktır.

10.14 Hizmet Sağlayıcı, genellikle, kişisel verileri, Müvekkilin önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın, başka bir tarafı (diğer herhangi bir veri işleyen dahil) engaje etme, buna kişsel veriyi aktarma veya ifşa etme hakkına sahiptir. Veri Sağlayıcı, Kontrolöre, planlanan angajman tarihinden en az iki hafta önce, www.staffino.com/tr/yasal/sub-processors-tr/ adresindeki STAFFINO Web Uygulaması içindeki bir yayınla başka bir üçüncü tarafı engaje etme (veya değiştirme) niyetini bildirecektir. Kontrolör, yayından sonra gereksiz bir gecikme olmaksızın yazılı bildirimde bulunarak bu tür planlanmış bir angajman için itirazda bulunabilir. İtiraz için gerekçeler özel ve makul olmalıdır. Sağlayıcı, alt işleyicinin bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda Müşteriye karşı tamamen sorumlu olacaktır.

10.15 Müvekkil, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Sözleşme ile uyumluluğunu makul bir şekilde araştırma veya denetleme hakkına sahiptir. Bu amaçla, Hizmet Sağlayıcı, Müvekkil’in veya belirlenen üçüncü bir tarafın, Hizmet Sağlayıcı’nın normal çalışma saatleri boyunca kendi iş yerlerine erişimini ve gereksiz gecikme olmaksızın Müvekkilin makul bir şekilde talep ettiği gerekli tüm bilgileri sunacaktır. Müvekkil, en az 10 iş günü öncesinden bu tür bir denetim veya incelemeyi yazılı olarak Hizmet Sağlayıcı’ya bildirecektir.

10.16 Hizmet Sağlayıcı’nın işbu Sözleşmenin 10.14. Maddesine uygun olarak başka bir tarafı da engaje etmesi halinde, işbu Sözleşme ile belirlenen veri koruma düzeyine ilişkin yükümlülükler, ilgili tarafa, bir veri işleme anlaşması gibi yazılı bir sözleşme ile yüklenir.

10.17 Kişisel verilerin işlenmesi, işbu Sözleşmede gerçekleştirilen son işlem faaliyetinin sona ermesini takiben otomatik olarak sona erecektir.

10.18 Müvekkil’in ilk talebiyle ancak, en geç bu Anlaşmanın feshedilmesi üzerine, Hizmet Sağlayıcı, yasaların kapsamı Hizmet Sağlayıcı’nın daha uzun bir süre elde tutmasını gerektirmediği sürece Müvekkilin tercihiyle, işlenmiş olan tüm kişisel verileri silecek veya iade edecektir ve mevcut tüm kopyaları silecektir. Hizmet Sağlayıcı, Müvekkil tarafından kişisel verilerin silinmesine dair talep edilen makul bir kanıtı sunacaktır.

Article 11 – Genel Hükümler

11.1 Hizmet Sağlayıcı, Hükümleri istediği zaman değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Hükümlerin değişmesi geçerli ve muteberdir ve ileriki bir tarihte uzlaşılmamış ise, Müvekkil’e değiştirilmiş Hükümlerin bildirildiği tarihi takip eden ilk iş gününde veya değiştirilmiş Hükümler ile bilgi sahibi olacağı açıklamalar ile birlikte değişiklikliklerin bildirildiği tarihte Sözleşme Taraflar için bağlayıcıdır.

11.2 Müvekkil, Hükümlerin değiştirilmesiyle ilgili hemfikir değilse, değişen Hükümler yürürlüğe girmeden Sözleşmeyi derhal sona erdirme hakkına sahiptir. Değiştirilen Hükümler yürürlüğe girdikten sonra Müvekkil tarafından Web Uygulamasının kullanılması, değiştirilmiş Hükümler ile birlikte yürürlükte olan bir sözleşme olarak kabul edildiğini ifade eder.

11.3 Web Uygulamasının kullanımıyla ilgili olarak Müvekkil’in ve Çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılar, www.staffino.com/tr/yasal/gizlilik-politikasi/adresinde bulunan Hizmet Sağlayıcı’nın Gizlilik Politikasında belirtilmiştir.

11.4 Sözleşme Tarafları, işbu Sözleşme kapsamındaki hukuki ilişkilerin Slovak Cumhuriyeti yasalarına tabi olduğunu ve bu Sözleşmeden doğan herhangi bir ihtilafın Slovak mahkemelerinin yetkisi altında olduğunu kabul etmişlerdir

11.5 Hizmet Sağlayıcı’nın ve Müvekkil’in Sözleşmeden doğan tüm hakları ve yükümlülükleri, yasal varislerine devredilecektir. Hizmet Sağlayıcı, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir; bu haklar, hak ve yükümlülüğün devredildiği üçüncü tarafa ve yasal varislerine aittir ve Müvekkil, bu hususu açıkça kabul eder. .

11.6 Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya hükümsüz olması halinde, bu geçersizlik veya hükümsüzlük Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecektir ve Hizmet Sağlayıcı, geçerli ve etkili bir hükmü geçersiz ve hükmünü yitirmiş olan ile tartışmalı hükmün ekonomik ve hukuki amacını ve anlamını koruyacak şekilde değiştirecektir.

11.7 Hizmet Sağlayıcı ve Müvekkil, üçüncü taraflar ile karşılıklı işbirliği sırasında elde edilen veri ve bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. Hizmet Sağlayıcı, çeşitli istatistiklerin veya araştırmaların hazırlanması için bu verileri kullanabilir.

11.8 Hükümler 25.05.2018 tarihinde geçerli olur ve yürürlüğe girer.