Pre užívateľov

Za hodnotenia vás odmenia
aj mnohé prevádzky

Je to jednoduché. V mobilnej aplikácií Staffino alebo na webe si v detaile prevádzky pozrite, či nastavili odmenu pre zákazníkov. V systéme Staffino sú už stovky prevádzok, ktoré odmeňujú zákazníkov za hodnotenie. Raz za mesiac každá takáto prevádzka odmení jedného zákazníka, ktorý poslal hodnotenie. Poďte do toho, hodnoťte prevádzky a zamestnancov a máte šancu vyhrať.