Položte priamu otázku
a získajte cenné postrehy

Pošlite otázku vybranej vzorke alebo všetkým vašim zákazníkom. Spustite a zastavte Focus Group kedykoľvek potrebujete a analyzujte prijaté odpovede. Nechajte vašich zákazníkov, aby vám pomohli prijať strategické rozhodnutia.

Ako to funguje

Získajte veľa s minimálnym úsilím

Nastaviť a spustiť Focus Group môžete len niekoľkými kliknutiami s rôznymi možnosťami distribúcie otázky. Požiadavku môžete zaslať e-mailom, zverejniť odkaz na vašom webe alebo spustiť kampaň na zber odpovedí.

Hodnotiace škály

Net Promoter Score

Otázka s možnosťou výberu odpovede

Otázka s otvorenou odpoveďou

Šetrite náklady

Vyhnite sa cenovo a časovo náročným procesom spojeným so špecialistami na prieskumy. Rýchlo a jednoducho si pripravte vlastný prieskum a majte prístup k výsledkom kedykoľvek potrebujete.

Začnite kedykoľvek potrebujete

Pozerajte si prijaté odpovede a hodnotenia tak ako prichádzajú a majte svoje dáta vždy po ruke. Upravujte nastavenia a texty kedykoľvek a získajte požadované množstvo odpovedí. Spustite, zastavte a obnovte Focus Group kedykoľvek.

Rozhodujte sa správne

Počúvajte vašich zákazníkov a prijímajte rozhodnutia na základe ich postrehov. Zhodnoťte výsledky a konajte na ich základe.

Pozerať a analyzovať výsledky môžete v reálnom čase

O: Používate Focus Group?

Odpovede

Odpoveď 1

Samozrejme. A veľmi nám to pomáha.

30

51 %

Odpoveď 2

Netuším čo to je.

7

12 %

Odpoveď 3

Zatiaľ nie, ale plánujeme začať.

16

27 %

Odpoveď 4

Nevidím v tom žiadne výhody.

6

10 %


15 %

Spontánne

79 %

Vyžiadané a Odkazujúce

Môžete vidieť zdroj získaných odpovedí

22 %

Miera konverzie

Môžete vidieť koľko zákazníkov poslalo odpoveď

Miera konverzie je pomer medzi Všetkými návštevami a Odpoveďami.


NPS

Poznajte vašich lojálnych zákazníkov

Odporučili by ste naše služby vašim priateľom?

Položte túto jednoduchú otázku s Net Promoter Score nástrojom a odhadľte lojálnych alebo kritických zákazníkov a ich komentáre v jednom okne.

Čo je NPS?

Net Promoter Score vyhodnocuje mieru lojality medzi vami a zákazníkmi. Rozďeluje zákazníkov do troch kategórií: Kritici, Pasívnii a Lojálni. Zákazníci majú možnosť zanechať komentár, ktorý vám umožňuje zistiť, do akej miery spĺňate ich očakávania.

Aktivujte si bezplatný balík ešte dnes