Pre užívateľov

SPŠ Elektrotechnická

Plzenská 1, Prešov
Ing. Henrieta Mihaliková
výchovávateľka ŠI

Ďakujeme za vaše hodnotenie.

Povedzte nám, čo vás potešilo.
Ing. Henrieta Mihaliková bude mať radosť.

Povedzte nám, prečo ste nespokojní.
Pomôžte nám zlepšiť sa.