Pre užívateľov

Miestny úrad Bratislava - Petržalka

Kutlíkova 17, Bratislava
Ján Hrčka
Starosta

Ďakujeme za vaše hodnotenie.

Povedzte nám, čo vás potešilo.
Ján Hrčka bude mať radosť.

Povedzte nám, prečo ste nespokojní.
Pomôžte nám zlepšiť sa.