Pre užívateľov

SPŠ Elektrotechnická

Plzenská 1, Prešov
PaedDr. Lucia Ligusová
stredoškolská profesorka

Ďakujeme za vaše hodnotenie.

Povedzte nám, čo vás potešilo.
PaedDr. Lucia Ligusová bude mať radosť.

Povedzte nám, prečo ste nespokojní.
Pomôžte nám zlepšiť sa.