Pre užívateľov

SPŠ Elektrotechnická

Plzenská 1, Prešov
Mgr. Viera Barjaková
výchovávateľka ŠI

Ďakujeme za vaše hodnotenie.

Povedzte nám, čo vás potešilo.
Mgr. Viera Barjaková bude mať radosť.

Povedzte nám, prečo ste nespokojní.
Pomôžte nám zlepšiť sa.