×

Blog


www.staffino.com

Zákaznícka skúsenosť (CX)

Zákaznícke prieskumy: Ako efektívne zbierať spätnú väzbu od zákazníkov

Pravidelné zákaznícke prieskumy sú nevyhnutnou súčasťou každého úspešného podnikania. Aby ste sa uistili, že zbierate zmysluplnú a úprimnú spätnú väzbu od zákazníkov, mali by ste mať na pamäti osvedčené postupy.

Toto sú spoločnosti, ktoré ponúkajú skvelú zákaznícku skúsenosť

V dnešnom svete je zákaznícka skúsenosť (CX) dôležitejšia ako cena produktov či služieb, ktoré ponúkate. Zákaznícka skúsenosť priamo súvisí s tým, ako ľudia vnímajú vašu značku a ich interakcie s ňou.

Staffino Wrapped 2022

Rok 2022 je za nami, a to nás núti zamyslieť sa nad všetkými úžasnými vecami, ktoré Staffino minulý rok dosiahlo. Tvrdo sme celý rok pracovali, posúvali sme našu platformu do

V čom spočíva výnimočnosť platformy Staffino na riadenie zákazníckej skúsenosti?

Hľadáte platformu, ktorá vám pomôže posunúť riadenie zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti na vyššiu úroveň? Je možné, že potrebujete práve Staffino! Náš jedinečný nástroj poskytuje pridanú hodnotu, ktorú mnohé podniky v

Čo vám môže priniesť poradenstvo v oblasti zákazníckej skúsenosti?

Zákazníci dnes žijú v rýchlom svete, kde majú prístup takmer ku všetkému len niekoľkými kliknutiami. To postavilo spoločnosti do zložitej situácie – súťažia v tom, ktorá lepšie splní očakávania zákazníkov.

Budovanie konkurenčnej výhody prostredníctvom zákazníckej skúsenosti

Ak istá spoločnosť nedokáže ponúknuť uspokojivú zákaznícku skúsenosť, zákazníci od nej bočia. Na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu chce každá spoločnosť zlepšiť svoje riadenie zákazníckej skúsenosti s cieľom zdokonaliť každý kontaktný

Najefektívnejšie spôsoby zberu spätnej väzby od zákazníkov

Keďže spätná väzba od zákazníkov môže pomôcť zlepšiť zákaznícku skúsenosť a v konečnom dôsledku zvýšiť retenciu zákazníkov a povedomie o značke. Práve preto by mal byť komplexný manažment spätnej väzby

Význam digitálnej zákazníckej skúsenosti

V súčasnosti je veľkou výzvou pre podniky prechod z fyzického do digitálneho sveta, pričom jednou z najnáročnejších oblastí tejto zmeny je práve zákaznícka skúsenosť. Digitálna zákaznícka skúsenosť je súhrn všetkých

Využite spätnú väzbu od zákazníkov na zvýšenie retencie

Asi vás neprekvapíme tvrdením, že osvojenie si postoja „zákazník má vždy pravdu“ pomáha zlepšiť mieru retencie, teda udržania zákazníkov. Pre firmy je udržanie zákazníkov jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie, ako neustále

Dan Toma z Volkswagen Financial Services: Z hodnocení se časem stala taková „droga“

Dan Toma z Volkswagen Financial Services ako vedúci klientskeho centra spolupracoval s platformou Staffino od roku 2017. Za ten čas sa vďaka jeho iniciatíve a nadšeniu pre zákaznícku starostlivosť spoločnosť posunula

Komplexný manažment spätnej väzby od zákazníkov dokáže vylepšiť imidž značky

Uzavretá spätná väzba sa vzťahuje na spätnú väzbu od zákazníkov (zozbieranú prostredníctvom prieskumov, e-mailov, atď.), na ktorú organizácia priamo odpovedá, aby “uzavrela slučku” (close the loop). Keď podnik implementuje nápravné

Ako vybudovať dôveru a lojalitu zákazníkov?

Základom každého prosperujúceho podniku je dôvera zákazníkov. Dôvera podporuje dobrú povesť a pomáha budovať lojálnu základňu klientov, čo môže výrazne pomôcť v raste firmy, pretože vracajúci sa zákazníci míňajú na

Máte tisíce spätnej väzby od zákazníkov? Zistite, ako ju analyzovať

Mať efektívny systém získavania spätnej väzby od zákazníkov rozhodne nestačí. Pokiaľ neviete, ako túto spätnú väzbu správne analyzovať, len ťažko sa vám podarí zlepšiť zákaznícku skúsenosť či NPS skóre. Dôležitosť

Ako zvládať nespokojnosť zákazníkov a tipy, ako jej predchádzať

Vynikajúca značka sa snaží svojim klientom poskytnúť tú najlepšiu zákaznícku skúsenosť. Rozumie totiž dôležitosti recenzií a spätnej väzby od zákazníkov. Reputácia značky závisí do veľkej miery aj od toho, ako

Ako zvýšiť počet odpovedí pri zbere spätnej väzby?

Dotazníky sú nepochybne jedným z najefektívnejších a najmenej nákladných prostriedkov na zhromažďovanie dostatočných údajov o zákazníkoch s cieľom zlepšiť zákaznícku skúsenosť. Sú ideálne na získavanie zmysluplných poznatkov o očakávaniach zákazníkov