×

Blog


www.staffino.com

ROI a Prípadové štúdie

Energetika nám je blízka. Zákaznícku skúsenosť zlepšujeme už s piatimi klientmi z tejto oblasti na Slovensku.

SSE dosiahla za pol roka spolupráce nadpriemerné konverzné výsledky. V apríli sme spustili spoluprácu s ďalším klientom z oblasti energetiky. Vďaka integrácii a úzkej spolupráci so spoločnosťou Alcasys sme začali zbierať spätné väzby na

Prípadová štúdia: Call centrum ušetrilo 520.000 € vďaka zníženiu dobrovoľnej odchodovosti agentov

Agenti a iní zamestnanci v prvej línii často opúšťajú prácu z dôvodu nedostatočnej motivácie, nízkeho uznania alebo kvôli psychologickým problémom a stresu. Vysoká odchodovosť  je jedným z hlavných problémov v call centrách a môže spoločnosti každý rok stáť