×

Blog


www.staffino.com

Ředitelka základní školy Monika Nezbedová: Pochvaly od rodičů visí u nás ve sborovně

Velmi jí záleží na přátelské a otevřené atmosféře a i proto na Základní a mateřské škole Tusarova v Praze dala rodičům žáků příležitost vyjádřit se k chodu školy přes Staffino. Ihned po spuštění hodnocení se již vyjádřili desítky rodičů. Manažerka měsíce a ředitelka školy Monika Nezbedová.

Monika Nezbedová, øeditelka Základní školy Tusarova.;monika nezbedová øeditelka základní školy tusarova školství sedmièka (22.02.2015)

Souhlasíte s tím, že ředitel jakékoli školy musí být hlavně dobrý manažer?

Určitě. Řízení školy je především o práci s lidmi – se zaměstnanci, s žáky, s rodiči. Dobrý ředitel se bez manažerských schopností neobejde.

Vy však při řízení školy i vyučujete. Je to pro vás vedle ředitelské roli relax, nebo je to náročnější?

Mezi žáky chodím ráda.  Bohužel je to v současné době ta nejmenší část pracovních povinností ředitele školy. Ale pro mě příjemná. Vždyť jsem především pedagog.

ZT57d114_tusarova2

Základní a mateřská škola Tusarova má celkem bohatou historii, máte dobrý pocit z toho, co se všechno na škole dosud udělalo?

Ano, je tomu skutečně tak. Vždyť naše škola v příštím roce oslaví 120. narozeniny. Mnoho se udělalo, ale práce ve škole nikdy nekončí a plány máme velké.

Škola se prezentuje širokou výukou jazyků, třídou se zaměřením na přírodní vědy, volitelnými předměty či snahou více komunikovat s žáky a rozvíjet sociální vztahy, aby byli lépe připraveni pro život. Na co z těchto věcí jste nejvíce hrdá?

Velmi mi záleží na přátelské a otevřené atmosféře. Chci, aby se v naší škole cítili všichni dobře, žáci, zaměstnanci i rodiče. Zastávám názor, že s úsměvem jde všechno lépe a vstřícnou a otevřenou komunikací lze předejít mnohým problémům. Pyšná jsem také na moderní učebnu přírodovědných předmětů.

Tím, že jste i mateřskou školou, snažíte se lépe integrovat předškoláky do prostředí školy. Máte pocit, že současné děti jsou lépe připraveny na vyučování a školní pravidla, jak to bylo v minulosti?

Spolupráce mezi mateřskou a základní školou velmi dobře funguje. Pedagogové vzájemně spolupracují, společně tvoří zajímavé projekty zaměřené na přípravu předškoláků pro vstup do školy. Velmi dobře u nás funguje také přípravná třída.

Nemám pocit, že by dnešní děti byly lépe připraveny pro vstup do první třídy. Některé si jen velmi obtížně zvykají na nastavená pravidla. A mnohdy se jedná jen o základní pravidla slušného chování.

pict111428

Když jsme vzpomínali komunikaci, tak tu se snažíte zlepšit i s rodiči. Dokonce po zavedení systému Staffino vám posílají hodnocení ohledně vyučování, školní kuchyně nebo prostorů školy. Jak jste s jejich reakcemi zatím spokojená?

Jsem ráda za názory a zajímavé podněty ze strany rodičovské veřejnosti. Pochvalná hodnocení vždy potěší a pokud se objeví kritika, je to vždy podnět k zamyšlení.

Rodiče vám poslali přes 40 hodnocení, z toho většina jsou pochvaly. K připomínkám přistupujete velmi svědomitě a snažíte se všechny vyřešit. Co z těchto podnětů vás nejvíce překvapilo?

Nejvíce mě pobavilo jedno z hodnocení školní družiny: Paní Y.T. je prostě báječná žena. Děti ji milují a já obdivuji.

Co jsou pro vás jako ředitelku školy momentálně největší výzvy?

S přibývajícím počtem žáků se v současné době řeší rozšíření kapacity naší školy o půdní vestavbu. To je pro mě opravdu velká výzva.

Máte dobré vztahy i s některými středními školami, což by pomohlo končícím deváťákům?

Úzkou spolupráci s konkrétní střední školou jsme zatím nenavázali, ale vítáme každého, kdo přichází s nabídkou kvalitního studia. Rádi u nás též vídáme naše bývalé žáky, kteří se o své zkušenosti se studiem na střední škole přijdou podělit nejen s vyučujícími, ale také s mladšími spolužáky. Jejich osobní postřehy a zkušenosti s konkrétními středními školami jsou pro nás všechny zajímavou inspirací a podnětem k zamyšlení, jak naši práci zlepšit.

pict111379

Myslíte si, že by hodnotící systém fungoval i na středních školách? Tam by však již hodnotili i samotní studenti.

Určitě. Pokud škola dobře funguje, není  třeba obávat se hodnocení studentů. I na naší škole provádíme dotazníková šetření mezi žáky. Zpětná vazba i od dětí je přece velmi důležitá.

Jak učitelé přijali hodnocení školy přes Staffino?

Většina pedagogů reagovala velmi pozitivně.

Jak se snažíte odkomunikovat hodnocení se samotnými vyučujícími?

Kladná a vtipná hodnocení visí ve sborovně na nástěnce, podněty a připomínky řeším osobně.

Jak to přijali rodiče, že se mohou takto diskrétně vyjádřit k výuce či stravě?

Rodiče možnost  vyjádřit se k chodu školy uvítali, okamžitě po spuštění hodnocení na webu se vyjádřily desítky rodičů.

Chtěli byste je ještě více zapojit do hodnocení, nebo jste s jejich reakcemi spokojená?

Jednalo se o první šetření prostřednictvím systému Staffino. Jsem spokojená s množstvím reakcí. Při pravidelném využívání se počet hodnotitelů jistě ještě navýší.

pict111425

Kde vidíte největší problémy současného školství?

Obrovské množství administrativy, neustálé změny legislativy.

Při výuce a práci zejména s dětmi se stále častěji skloňují metody Montessori, nebo další způsoby výuky, aby se děti učili lépe zacházet s fakty. Čeho jste zastáncem vy?

Možná se mnou někteří nebudou souhlasit, ale já jsem zastánce „klasické“ školy. Naši pedagogové ale po odborné stránce samozřejmě nezaostávají, účastní se všemožných přednášek a seminářů a získané zkušenosti aplikují do své výuky. Někdo se inspiruje Hejného metodou při výuce matematiky, jiný ve fyzice používá měřicí systémy PASCO,  v mateřské škole a v přípravné třídě využívají paní učitelky prvky Montessori pedagogiky.

Co vás při práci nejvíce těší a dodává energii?

Dětský úsměv mi dodá nejvíce energie. Jsem ráda mezi dětmi a moc mě mrzí, že většinu času bohužel trávím zavřená mezi stěnami své ředitelské kanceláře.

Jaký je váš nesplněný manažerský sen?

Máme 460 žáků v ZŠ a 125 dětí v MŠ. Takže můj manažerský sen – mít 585 usměvavých dětí a 1170 spokojených rodičů.